Fysiotherapie
Fysiotherapie is een geneeskundige discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. Patiënten met klachten met betrekking tot spieren en gewrichten worden met oefeningen geholpen om beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen. Er zijn drie vormen van fysiotherapie waarmee klachten worden behandeld: oefentherapie, massagetherapie en fysische therapie, daarnaast zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?
Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan:
pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten
zwelling van gewrichten
krachtsvermindering
bewegingsbeperking
stijfheid
problemen met bewegen
evenwichtsstoornissen
ademhalingsproblemen
vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening

Specialist in beweging
De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten ter verbetering van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten.De fysiotherapeut behandelt na verwijzing van een arts, of via de DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).Via DTF wil zeggen, dat de patient zonder verwijzing bij de fysiotherapeut terecht kan. Na een screening kan de fysiotherapeut beoordelen, of de klacht wel of niet voor fysiotherapeutische behandeling in aanmerking komt.

Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd? 
De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie Fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register ( Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

De registerfysiotherapeut: Zekerheid over kwaliteit.
Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie te waarborgen en verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En dan pas mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registerfysiotherapeut noemen.

 
© 2020 Fysiotherapie Sinay