Wat is acupunctuur?
Acupunctuur is al eeuwenlang de belangrijkste vorm van geneeskunde in China, Japan en meerdere Oosterse landen. Het heeft een ontwikkeling van maar liefst vierduizend jaar doorgemaakt en sinds het in de zeventiger jaren in het Westen is doorgedrongen heeft het zich verder ontwikkeld en verbeterd. Momenteel wordt acupunctuur bij eenderde van de wereldbevolking toegepast.

Acupunctuur wordt steeds minder als een alternatieve geneeswijze beschouwd en steeds meer als een aanvulling op de Westerse geneeskunde.Bij de uitleg van acupunctuur komen twee basis-begrippen aan de orde:
Energie en de Mens in zijn totaliteit (holistische benadering).

In de acupunctuur spreekt men niet over een bloed vaatstelsel, een zenuwstelsel of een lymfevaatstelsel maar over een energie-stelsel. Energie beweegt zich in energiebanen (meridianen), welke gevoed worden  door energiebronnen (onze organen). Bij een goede conditie van de organen, en een goede samenwerking daartussen én als de energie ongestoord kan stromen ín de meridianen is er sprake van een natuurlijk evenwicht.

De hoeveelheid energie is dan in balans: lichaam en geest zijn gezond. .Bij een verstoring van dit evenwicht, bijvoorbeeld door aanhoudende overmatige geestelijke en of lichamelijke belasting kunnen er klachten ontstaan op geestelijk maar ook op lichamelijk niveau.  Er is dan sprake van een tekort, of een teveel aan energie of de energie stroomt niet vloeiend in de energiebanen.

Met behulp van het plaatsen van fijne naaldjes op nauwkeurig vooraf vastgestelde plaatsen (acupunctuurpunten) wordt het stromen van de energie en de (samen) werking van een orgaan beïnvloed. Door het plaatsen van de naald kan een prikkel in de energiestroom worden opgewekt. Wanneer de naald vervolgens op en neer wordt bewogen of  rondgedraaid kan de energiestroom worden gestimuleerd, geremd of geharmoniseerd.
© 2020 Fysiotherapie Sinay